AQUA-ING

Nabízené služby:

 • Projekty vodohospodářských staveb
 • Projekty inženýrských sítí
 • Projekty technického zařízení budov- vodoinstalace,kanalizace, plynoinstalace, vytápění, vzduchotechnika 
 • Inženýrská činnost

Vodní hospodářství

 • projekty vodovodů
 • projekty kanalizací
 • projekty čistíren odpadních vod

Projekty z nedávné minulosti:

 • Vodovod Strážek
 • Vodovod Milešín
 • Vodovod Bransouze
 • Kanalizace a ČOV Trnava u Třebíče

Inženýrské sítě

Některé projekty:

 • Inž. sítě Rančířov - obytný soubor RD
 • Inž. sítě Lipník
 • Inž. sítě Valeč
 • Inž. sítě Rančířov
 • Inž. sítě Plandry
 • Inž. sítě Zborná
 • Inž. sítě - Technická infrastruktura Brněnská - Třebíč - projekt pro ÚŘ

Technická zařízení budov

Projekty :

 • vnitřních kanalizací
 • vnitřních vodoinstalací
 • plynoinstalací- vytápění
 • vzduchotechniky
Kontakt
+420724950623 prusa@aqua-ing.cz

Vítězslav Pruša Ing.
Žďárského 186
67401 Třebíč
IČ 12151289 DIČ CZ6012191515