Inženýrské sítě

Některé projekty:

- Inž. sítě Rančířov- obytný soubor RD,

- Inž. sítě Lipník

- Inž. sítě Valeč

- Inž. sítě Rančířov

- Inž. sítě Plandry

- Inž. sítě Zborná

- Inž. sítě - Technická infrastruktura Brněnská - Třebíč - projekt pro ÚŘ