Vodní hospodářství

- projekty vodovodů

- projekty kanalizací

- projekty čistíren odpadních vod

Projekty z nedávné minulost:

- Vodovod Strážek

- Vodovod Milešín

- Vodovod Bransouze

- Kanalizace a ČOV Trnava u Třebíče